• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Samalla puolella

Hätäkeskuslaitoksen Erica-tietojärjestelmä on ehtinyt tulla jo ensihoitajillekin tutuksi. Pääosin ensihoitajat suhtautuvat muutoksiin hyvällä ymmärryksellä mutta välillä kuuluu soraääniä, sellaisiakin, jotka suuntautuvat hätäkeskussaleihin. Päivystäjät muistuttavat, että hälytettyihin vasteisiin he eivät voi vaikuttaa, sillä jokainen viranomainen on itse määritellyt Ericaan omat vasteensa, koodinsa ja kiireellisyysluokkansa.

Erica muutti päivystäjän työnteon logiikan erilaiseksi kuin mihin aiemmin oli totuttu. Ennen päivystäjä määritti koodin ammattitaidollaan, minkä jälkeen kiireellisyys määrittyi yhteistyöviranomaisten tekemän ohjeistusten mukaisesti. Nyt päivystäjä haastattelee, minkä jälkeen Erica tekee riskianalyysin, muodostaa koodin ja kiireellisyyden.

Toisinaan päivystäjät tuskastuvat ajatusmaailmaan, jolla Erican kysymykset on laadittu. järjestelmän tekemissä vasteissa ilmenee välillä puutteitakin mutta niitä toki korjataan yhteistyössä kunkin viranomaisen kanssa. Erica paranee päivä päivältä.

Ericaan sopeutuminen tulee viemään aikaa – toisilta enemmän, toisilta vähemmän. Hätäkeskuspäivystäjät kertovat, että ihmisen vahvuudet uudessa järjestelmässä hakevat vielä paikkaansa. On mahdollista, että Erica vaatii käyttäjältään aivan erilaisia vahvuuksia kuin mitä aiempi järjestelmä vaati.

Hätäkeskuspäivystäjistä olisikin hienoa, jos ensihoitajat pääsisivät saleihin seuraamaan, miten uudella järjestelmällä tehdään töitä. Kun kuulee moniviranomaistehtävän luureissa synnyttävän kakofonian, saattaa päästä hajulle siitä, miksi ne lisätiedot joskus viipyvät. Ja kun yrittää hahmottaa aluetta, laitoksia ja asemia, saattaa ymmärtää, miksi yksittäisen ambulanssin kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti on joskus hankala toimia. Vaikka suoranaista muistamista ei tarvitakaan, on asiat kuitenkin huomattava tarkistaa tapahtumalokista.

Hätäkeskuspäivystäjät ovat edelleen samoja kuin ennenkin, eikä heidän ammattitaitonsa ole kadonnut mihinkään. Ei siltikään, vaikka heidän käyttämänsä järjestelmä onkin vaihtunut. On täysin varmaa, että kukaan ei osaa käyttää Erica-järjestelmää paremmin kuin suomalaiset hätäkeskuspäivystäjät. Ja osaaminen paranee jatkuvasti.

Niin ensihoitajien kuin hätäkeskuspäivystäjienkin tulisi antaa toisilleen työrauha, sillä molemmilla riittää haasteita omallakin tontilla. Vain arvostamalla toisiamme, voimme saavuttaa avuntarvitsijan kannalta parhaan mahdollisen lopputuloksen. Arvostusta voi osoittaa puolin ja toisin pitämällä kanssakäymisen asiallisena ja äänensävyn ystävällisenä.

Yhteistyöstä tulisi huokua se, että hätäkeskuspäivystäjät ja ensihoitajat ovat samalla puolella – molemmat tekevät töitä saavuttaakseen yhteisen päämäärän – potilaan edun.

 

Juttu on julkaistu Systole 6/2019 -lehden pääkirjoituksena.

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.